FILTER I VÅR NÄTAFFÄR

auto-delar.se

auto-delar.se
Beskrivning:

Filter används vanligen för att separera fasta ämnen från vätskor eller gaser. Som regel sker detta genom ett filterelement, som kan bestå av ett tyg, utan även av en metallfläta. Inom motorfordons sådana filterelement används i flera varianter. Du kan i

Kategori: Allmänt

Poäng sedan senaste omräkningen: 0

Andra listningar inom Allmänt: